Tidligere Prosjekter


Tilbygg i Losby
Tilbygg i Losby
 
 
 
 
 
 
Omlegging av tak på Solheim Skole i Lørenskog
Omlegging av tak på Solheim Skole i Lørenskog
 
 
 
 
Enebolig satt på Fjellhammar
Enebolig satt på Fjellhammar
 
 
 
 
Enebolig satt opp på Hanaborgåsen, Fjellhammer
Enebolig satt opp på Hanaborgåsen, Fjellhammer
Støttemur, Gimleveien på Fjellhammar
Støttemur, Gimleveien på Fjellhammar
Tilbygg og terrasse satt opp på Rasta
Tilbygg og terrasse satt opp på Rasta
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbygg på Rasta Skole i Lørenskog
Tilbygg på Rasta Skole i Lørenskog